Wood-Tec 2017
Dodavatelé Výrobci

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ TITULY NA POŘÍZENÍ ... 26.06.2017 | 09:55 | Dotace Vážení obchodní přátelé, ráda bych Vás informovala o aktuálních možnostech pro získání dotace na nákup technologií, podporu inovací, výzkumu a vývoje. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje letos v létě v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásit následující dotační tituly: PROGRAM POTENCIÁL Celková alokace: 1,5 mld. Kč Příjem žádostí: od srpna 2017 do října 2017 Typ žadatele: malé a střední podniky, platí na celou ČR kromě hl. m. Prahy Míra podpory: 50 % pro všechny velikos ... celý článek

DOTACE NA FVE A AKUMULÁTORY 26.06.2017 | 08:02 | Dotace Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech pro získání dotace na nákup fotovoltaických elektráren a akumulátorů. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje letos v létě v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásit následující dotační tituly: PROGRAM ÚSPORY ENERGIE - FVE pro vlastní spotřebu včetně akumulace Celková alokace: 2 mld. Kč Příjem žádostí: 16.6.2017 - 16.10.2017 Typ žadatele: všechny velikosti podniku, platí na celou ČR kromě hl. m. Prahy Mír ... celý článek

Dotace na nákup strojů 16.02.2017 | 22:04 | Dotace Rádi bychom Vás informovali o blížící se možnosti pro získání dotace na nákup strojů v rámci jarního kola Programu rozvoje venkova. Podání žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 4. 4. do 24. 4. 2017. TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN Typ žadatele: mikro (do 10 zaměstnanců) a malé podniky (do 49 zaměstnanců), zaměřené na prvotní zpracování dřeva. Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Max. výše investice 5 mil. Kč. Způsobilé výdaje: technologie pro mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (výroba řeziva a jeho základní opracování – pilařské podniky); technologie na zpracování zůstatkové ... celý článek

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA 31.01.2017 | 09:29 | Dotace CÍL PROGRAMU Podpora projektů, jejichž realizací bude zvýšena energetická účinnost podnikatelského sektoru a snížena jeho energetická náročnost. ČASOVÝ HARMONOGRAM II. VÝZVY Datum vyhlášení výzvy: 28. 11. 2016 Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 15. 12. 2016 Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 30. 3. 2018 CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Podnikatelské subjekty: malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců). Fyzické osoby podnikající dle živ. zák. zapsané v obch. rejstříku, Fyzické osoby podnikající dle živ. zák. nezapsané v obch. rejstříku, Veřejná obchodní společnost, ... celý článek

PROGRAM TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ ... 27.07.2016 | 14:17 | Dotace CÍL PROGRAMU Formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikro a malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. ČASOVÝ HARMONOGRAM V. VÝZVY Datum vyhlášení výzvy: říjen 2016 Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: druhá polovina listopadu 2016 Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: únor 2017 CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Podnikatelský subjekt: mikropodnik (do 10 zaměstnanců), malý podnik (do 49 zaměstnanců). Podporované odvětví Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, ... celý článek

PROGRAM TECHNOLOGIE IV. VÝZVA 27.07.2016 | 14:10 | Dotace CÍL PROGRAMU Podpora zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů mikro a malých podniků, přispívajících rozvoji hospodářsky problémových regionů a zvyšování zaměstnanosti v těchto oblastech. ČASOVÝ HARMONOGRAM IV. VÝZVY Datum vyhlášení výzvy: říjen 2016 Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: druhá polovina listopadu 2016 Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: únor 2017 CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Podnikatelské subjekty: mikro podnik (do 10 zaměstnanců), malý podnik (do 49 zaměstnanců). Podporované odvětví Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, ... celý článek

Možnost získání dotace na nákup strojů v ... 16.02.2016 | 10:59 | Dotace Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o blížící se možnosti pro získání dotace na nákup strojů v rámci jarního kola Programu rozvoje venkova. Podání žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2016. TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN Typ žadatele: mikro (do 10 zaměstnanců) a malé podniky (do 49 zaměstnanců), zaměřené na prvotní zpracování dřeva. Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Max. výše investice 5 mil. Kč. Způsobilé výdaje: technologie pro mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (výroba řeziva a jeho základní opracování – pilařské podniky); technologie na ... celý článek

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE 04.01.2016 | 15:01 | Dotace CÍL PROGRAMU Podpora projektů, jejichž realizací bude zvýšena energetická účinnost podnikatelského sektoru a snížena jeho energetická náročnost. CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Podnikatelské subjekty: malý podnik (do 50 zaměstnanců), střední podnik (do 250 zaměstnanců) a velký podnik (nad 250 zaměstnanců). Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR Veřejná obchodní společnost – v.o.s. Společnost s ručením omezeným – s.r.o. Komanditní společnost – k.s. Akciová společnost – a.s. Družstvo (vyjma Bytového družstva) Výrobní družstvo Zemědělský podnikatel Evropská společnost Národní podnik Státní ... celý článek

PROGRAM TECHNOLOGIE 3. VÝZVA 04.01.2016 | 12:00 | Dotace CÍL PROGRAMU Podpora zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových malých a středních podniků, přispívajících rozvoji hospodářsky problémových regionů a zvyšování zaměstnanosti v těchto oblastech. CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Podnikatelské subjekty: malý podnik (do 50 zaměstnanců), střední podnik (do 250 zaměstnanců). Podporované odvětví Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti, Administrativní a podpůrné činnosti, ... celý článek

PROGRAM POTENCIÁL 04.01.2016 | 14:34 | Dotace CÍL PROGRAMU Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále podpora prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a potažmo rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Podnikatelské subjekty: malý podnik (do 50 zaměstnanců), střední podnik (do 250 zaměstnanců) avelký podnik (nad 2 ... celý článek

Zpět
Co u nás na portálu Stolaři-Truhláři.cz najdete
frézy na rybinový spoj
řezbářský polohovací ponk
Bench dog