Stopkové frézy Freud
Dodavatelé Výrobci

Akce

Cesty dřeva 2017 Praha 9

Dřevo je jeden z nejstarších stavebních materiálů, neustále se obnovuje a dorůstá.

Cílem unikátního projektu CESTY DŘEVA je podporovat v lidech lásku ke dřevu a úctu k přírodě, se kterou jsou člověk a strom od nepaměti spojeni.

Jedinečný projekt CESTY DŘEVA přiblíží návštěvníkům tento vysoce efektivní materiál ze všech úhlů pohledu. Od jeho cesty z lesa přes strojové zpracování a opracování do finálních produktů až po vedlejší produkty zpracování dřeva.

Projekt CESTY DŘEVA je tvořen čtyřmi základními samostatnými bloky, které však tvoří jeden silný celek.

1. BLOK - LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2. BLOK - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
3. BLOK - DŘEVĚNÉ STAVBY, KONSTRUKCE A VÝROBKY
4. BLOK - VEDLEJŠÍ PRODUKTY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Na tuto jedinečnou událost, která proběhne ve dnech 9. - 11.2.2017 v PVA EXPO PRAHA Letňany souběžně s veletrhy FOR PASIV, STŘECHY PRAHA, SOLAR PRAHA a ŘEMESLO PRAHA, Vás srdečně zvou

Martin Přívětivý a Michaela Dušková


Proč se akce zúčastnit
- Zázemí silné a stabilní společnosti s vlastním veletržním areálem
- Jedinečná akce svého druhu
- Příznivé ceny za pronájem výstavní plochy
- Volné vstupenky pro obchodní partnery k zakoupené ploše
- Tematická návaznost na ostatní souběžně probíhající akce
- Široké oborové členění
- Účast významných odborníků z oboru
- Cílené oslovení odborníků z tuzemska i zahraničí
- Rozsáhlá mediální kampaň
- Spolupráce s odbornými médii
- Veletrh na území hlavního města Prahy v blízkosti MHD
- Veletrh zacílený na odbornou i laickou veřejnost
- Odborný doprovodný program
- Široké portfolio služeb pro vystavovatele


Charakteristika jednotlivých bloků

       

Les je výchozím bodem koloběhu dřeva. Vedle produkce dřeva plní nesčetné funkce, které jsou důležité pro naši společnost a její trvalý vývoj. Používání dřeva a lesní hospodářství ovlivňují jednak kvalitu našich lesů a krajiny, tak i jakost dřevní suroviny. Les může být označen v koloběhu dřeva jako kapitál, který při správném zacházení dává úroky.
 

 

Dalšími kroky koloběhu dřeva jsou získávání a zpracování dřeva. Pokácený strom lze zcela zhodnotit. Vedle trámů, řeziva a dýh lze vyrábět materiály na bázi dřeva, buničinu, tříslovinu a barviva aj. Dřevo je navíc užitečné i jako zdroj energie. Tato surovina má nejenom jedinečné statické vlastnosti, ale vyznačuje se vedle vysoké tahové a tlakové pevnosti ve směru vláken také jedinečnými akustickými a tepelnými vlastnostmi.
 

         
Technologie stavebně konstrukčních systémů na bázi dřeva jsou rozšířeny po celém světě z důvodu maximálního a efektivního využití dřeva – suroviny, která je všude dostatečně zastoupena, a která je v přírodě obnovována. Fascinující možnosti dřeva jako stavebního a konstrukčního materiálu zejména v posledních 10 letech objevují stále více i obyvatelé České republiky. Domy na bázi dřeva jsou totiž dobře tepelně izolované, ušetří peníze za energie a navíc je možné je postavit velmi rychle. Proto jsou dřevostavby zcela oprávněně označovány jako stavební systém budoucnosti.
 

         
Dřevo je obnovitelná a všestranná surovina. Na konci svého prvního použití mohou být dřevo a dřevěné výrobky buď opět použity, recyklovány nebo použity jako uhlíkově neutrální zdroje energie.Velmi málo, jestli vůbec, je během zpracovávání dřeva a během výroby dřevěných výrobků vytvářen odpad, protože téměř všechny vedlejší produkty jsou dále využívány, a to buď jako surovina nebo jako zdroj energie. Piliny, štěpky a odřezky vznikající při výrobě řeziva se používají k výrobě tepla a energie pro sušárny anebo jsou použity jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek a v papírenském a celulózním průmyslu. Zvyšuje se také zájem o využití biomasy v elektrárnách. Dřevo tedy vytváří minimální odpad a šetří tím životní prostředí.

více na http://cestydreva.cz/

Webový portál Stolaři-Truhláři.cz je mediálním partnerem veletrhu Cesty dřeva a FOR PASIV.

Zprávu z minulého ročníku naleznete ZDE.

Zpět
 
Hedue
Drážkovací CNC frézy
Přítlačná svěrka Rockler
Oblíbené posuvky a přípravky RIPPER