Richter dláta
Dodavatelé Výrobci

Akce

CONECO/RACIOENERGIA/VODA 2019 Bratislava (Slovensko)

Pozývame Vás na 40. ročník veľtrhu CONECO, 29. ročník veľtrhu RACIOENERGIA, 7. ročník výstavy DREVODOMY - PASÍVNE DOMY a 6. ročník výstavy VODA, ktoré sa budú venovať aktuálnym otázkam stavebníctva vo svojom ďalšom ročníku v termíne 27. – 30. 3.2019.

Veľtrh CONECO/RACIOENERGIA/VODA spolu s ďalšími aktuálnymi tematickými výstavami je najväčším a najkomplexnejším veľtrhom svojho druhu na Slovensku a je symbolom otvorenia stavebnej sezóny.

Na príprave a zabezpečení sprievodného programu sa každoročne podielajú odborní garanti, ktorí sprievodnými podujatiami potvrdzujú významný odborný aspekt a sú prirodzenou súčasťou veľtrhu.

Záverečná správa veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA/VODA 2018

Zpět
 
Freud
posuvný úhelník s úhloměrem
Čelisťový supersvěrák Triton
Úhlová pokosnice MasterBox