Stopkové frézy Freud
Dodavatelé Výrobci

Pozvánka na výstavy od Kocoura

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás pozvali na druhou a třetí výstavu, které se nyní otevřely veřejnosti a jejichž jsme součástí.

Takže nyní vystavujeme na třech výstavách současně:

První výstava je v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy.
Druhá a největší výstava je v Rožmberském paláci na Pražském hradě.
Třetí výstava je v Podhoráckém muzeu v Tišnovském klášteře.

Jsou zde k vidění kostýmy od Holubičky, sklo od Tomáše Olivy, keramika od Čádových, výrobky z kůže od Tomáše Rjabinčáka a samozřejmě gotický nábytek od Kocoura.

Přejeme krásný zážitek
Ladislav Sluka - Kocour

www.gotickynabytek.cz
kocour@gotickynabytek.cz

Karel IV. – Zlato pro korunu


Regionální muzeum Jílové u Prahy, 7. května – 30. října 2016
Doba Karla IV., těžba zlata a její význam pro panovníka, stavební projekty i vláda, císařská koruna Karla IV. Doprovodný program.
Návštěvníci se v ní seznámí s hmotnou kulturou doby Karla IV., s životem sedláků, měšťanů, šlechticů, alchymistů i církevních představitelů. Vůbec poprvé budete moci na výstavě zhlédnout některé dosud nevystavené archeologické nálezy, seznámíte se s nejzajímavějšími stavebními projekty Karlovy vlády, některými méně známými skutečnostmi z jeho života a v neposlední řadě i soudobou těžbou zlata na Jílovsku a jejím klíčovým významem pro Karlovo panování.

Koruna na dlani: Věčná mince království 

Rožmberský palác – Pražský hrad, 15. května - 28. září 2016
Poeticky nazvaná výstava představí nejslavnější českou minci PRAŽSKÝ GROŠ, který dostal do vínku, že bude mincí věčnou. Jeho zaražení roku 1300 umožnilo objevení stříbrného bohatství v okolí Kutné Hory. Mincovní reforma pak zajistila právní, výtvarný a technický základ jeho realizace. Podrobně bude představeno mincovnictví Karla IV., jeho úpadek na konci vlády a po smrti Václava IV., i znovuvzkříšení za Jiřího z Poděbrad a Vladislava II. Připomenuto bude i ukončení ražby pražských grošů za Ferdinanda I. roku1547. Úvod expozice přiblíží těžbu zlata a stříbra u nás a vedle příkladů hornin budou vystaveny sochy horníků. Působivé přenesení do atmosféry středověkého dolování zajistí reprodukce iluminací a oltářních obrazů. Hlavní část výstavy představí významné „trezorové“ grošové poklady z Hodonína, Týna nad Vltavou a Žichlic. Dále se návštěvníci dozvědí, co kolik stálo ve středověku i jak se mince padělaly. Závěr výstavy je věnován způsobům práce zlatníků a, u vystavených zlacených monstrancí a křišťálového kříže, přináší všem návštěvníkům prožitek z krásy gotického stylu v užitém umění.

Lucemburkové a klášter Porta coeli

Podhorácké muzeum - Tišnov, 21. 5. 2016 - 9. 10. 2016
Výstava v roce 700. výročí narození Karla IV. představí atmosféru doby vlády lucemburské dynastie ve vztahu ke klášteru Porta coeli.
Klášter Porta coeli založený královnou Konstancií, vdovou po českém králi Přemyslu Otakarovi I., byl důležitým prvkem ve středověkém uspořádání Moravy. Lucemburkové, zejména král a císař Karel IV., si toho byli plně vědomi a dbali na potvrzení práv kláštera a jeho panství ve svých výsadách.
Návštěvníci nahlédnou do atmosféry 14. až poloviny 15. století. Představí osobnosti lucemburského rodu, které jednaly s klášterem ohledně jeho svrchovanosti nebo naopak podřízenosti. Výstava poprvé v Pohodráckém muzeu ukáže s originály a repliky středověkých zbraní, archeologický materiál z vykopávek a provede návštěvníka krajinou kolem řeky Svratky do kláštera Porta coeli. Hrady kolem této trasy jsou zachyceny v kresebné rekonstrukci.
Životní styl doby slavných králů dokresluje interiér komnaty s nábytkem, repliky historického oděvu na figurínách, nádoby, potraviny, repliky skla a trhové stánky se zbožím. Výstava zároveň ukáže zachované projevy gotické výtvarné kultury, zejména plastiky a stavební prvky.
Výstava bude postupně provázena celou řadou doprovodných akcí, od Muzejní noci přes jarmark a koncerty po speciální prohlídky, časově omezené vystavení mimořádných uměleckých děl a odborné přednášky.
 

Zpět
 

Komentáře

Vaše jméno
E-mail
Název příspěvku
Komentář
Kontrola proti spamu:
 

Tento článek ještě neobsahuje žádný komentář. Buďte první, kdo nějaký napíše.

Spojovací svrtávací přípravek Profi sada F
frézy na rybinový spoj
Úhlová pokosnice MasterBox
Svěrák Triton