Triton fréza v setu
Dodavatelé Výrobci

Tisková zpráva AČN k rozhodnutí vlády zrušit institut zaručené mzdy

AČN vítá zrušení institutu zaručené mzdy.

AČN přivítala zprávu Hospodářské komory, že vláda na svém včerejším zasedání (dne 20.3.2024) rozhodla o zrušení institutu zaručené mzdy v podnikatelském prostředí. Dle návrhu se zrušení netýká státní správy, kde by toto „prehistorické“ opatření mělo zůstat i nadále platné. 

V současné době je Česká republika povinna implementovat evropskou legislativu, která zakotvuje minimální mzdu a zároveň určuje některé její parametry. Jedná se legislativu, která bude závazná pro celou Evropskou unii. Zároveň v ČR platí legislativa, která je přežitkem dob dávno minulých a tou je i institut zaručené mzdy. Stav, kdy začne platit evropská legislativa o minimální mzdě a zároveň by platila legislativa stanovující zaručenou mzdu je strašákem nejenom zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců samotných. Proč je tomu tak? Protože v případě platnosti obou legislativních směrů by se mzda přidávala nejenom těm, kteří jsou na spodní příjmové hranici, tedy těm, kdo pobírají minimální mzdu, ale zároveň by se zvedala mzda všem ve firmě. A mzda se za tohoto předpokladu zvedá všem. Nikoliv podle zásluh, nikoliv podle toho, co kdo pro firmu udělal, ale podle jakýchsi tabulek, které kdosi vypracoval před mnoha desetiletími. Tím by poctiví a pracovití zaměstnanci svým úsilím povinně dotovali mzdu i těm, kteří by si zasloužili přidat méně nebo by si zasloužili nepřidávat vůbec.

Stav, kdy by podnikatelé pouze v ČR měli povinnost se řídit zaručenou mzdou by platila pouze u nás v České republice, a nikoliv v ostatních zemích EU. Takovýto přežitek by znamenal značnou překážku v podnikání a ztrátu konkurenceschopnosti našich výrobců, protože by docházelo k prolínání evropské a národní legislativy. To by v konečném důsledku znamenalo jediné řešení a tím je nárůst nezaměstnanosti.

AČN opakovaně oslovovala Ministerstvo práce a sociálních věcí a upozorňovala na blížící se problém prolínání evropské a národní legislativy, která bude ke škodě nejenom podnikatelů, ale i zaměstnanců včetně nábytkářského průmyslu. AČN vítá i odpolitizování stanovování minimální mzdy zavedením automatického valorizačního mechanismu. Odpadne tím populistické zneužívání minimální mzdy k deklarování nereálných cílů.

O Asociaci českých nábytkářů:
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek a vydavatelem e-letteru O NÁBYTKU, který naleznete na stránkách www.onabytku.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů

Zpět
 

Komentáře

Vaše jméno
E-mail
Název příspěvku
Komentář
Kontrola proti spamu:
 

Tento článek ještě neobsahuje žádný komentář. Buďte první, kdo nějaký napíše.

Teslice
Skládané brusné válce
Set na lepení Rockler
Lepidla Titebond