Hoblíky Rider
Dodavatelé Výrobci

Dotační programy pro malé a střední podniky 02.06.2023 | 08:33 | Dotace Vážení obchodní přátelé!   Dovolujeme si vás informovat o dotačních titulech na podporu rozvoje malých a středních podniků.   PROGRAM MARKETING Podpora vstupu na zahraniční trhy. Podporované aktivity:   • Pronájem, zřízení a provoz stánku   • Doprava vystavovaných exponátů a stánku   • Tvorba propagačních materiálů Maximální míra podpory:50 %.  Příjem žádostí: od 19.06.2023 do 30.10.2023.   PROGRAM VIRTUÁLNÍ PODNIK Zvýšení úrovně digitalizace v podnicích. Podporované aktivity:   • Informační systém (ERP, MES, MIS atd.)   • Logistické a skladovací technologie   • Prvky vnitropodnikové konektivity   • Kybernetická bezpečnost   • Školení ... celý článek

Dotace na digitální transformaci podniků 21.04.2023 | 08:09 | Dotace PLÁNUJETE INVESTOVAT DO DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE VAŠEHO PODNIKU? Pokud ano, využijte aktuálně vyhlášeného programu DIGITALIZACE – VIRTUÁLNÍ PODNIK z OP TAK. Díky dotační podpoře tak můžete pořídit do svého podniku nové technologie nebo služby, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů. Námi doporučená minimální investice je 1 mil. Kč. KDO MŮŽE ŽÁDAT? Malé a střední podniky s místem podnikání na území ČR mimo hl. m. Praha. JAK VELKÁ BUDE MÍRA PODPORY? Malý podnik – 40 % Střední podnik – 30 % KDY JE MOŽNÉ PODAT ŽÁDOST O DOTACI? Příjem žádostí bude od 3. 7. 2023 do 2. 11. 2023. Máme tedy dodatek času, ... celý článek

Podpora na zvýšené náklady na zemní plyn a ... 09.11.2022 | 19:00 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   dovolujeme si Vás informovat, že od 15. listopadu 2022 bude otevřen program na podporu proti zvýšeným cenám elektřiny a zemního plynu. Program je určen velkoodběratelům elektřiny a plynu, kteří čelí vysokým cenám energií a nedosáhnou na zastropování jejich cen. O pomoc budou moci žádat firmy, které doloží: provozní ztrátu za podmínky, že polovinu této ztráty způsobí náklady na energie; minimálně dvojnásobný růst nákladů na energie (porovnává se období od 1.2. do 31.12.2022 s průměrnými náklady na energie za rok 2021). Míra podpory: 30 % ze způsobilých výdajů a zároveň max. 45 mil. Kčna jednoho ... celý článek

Důležité informace ze světa dotací 19.10.2022 | 12:00 | Dotace Dovolujeme si Vás upozornit na několik důležitých informací ze světa dotací.   Příjem žádostí do programu FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY bude trvat až do 30.11.2022.   Vzhledem k již překročené alokaci 7 mld. Kč jsou nyní další podávané projekty ukládány do zásobníku. Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně intenzivně jedná s Evropskou komisí o zajištění dalších finančních prostředků a vyzývá žadatele, aby dále pokračovali na zpracování jejich projektů.   Navíc termín realizace byl prodloužen až do 30.06.2024. Pokud máte zájem o pořízení fotovoltaické elektrárny na střechu Vaší provozovny s/bez akumulace, neváhejte!   Zvažujete vyměnit starou technologii za novou ... celý článek

DOTAČNÍ PROGRAMY pro dřevozpracující provozovny 27.09.2022 | 10:30 | Dotace TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN Cíl programu: podpora investic do strojů, technologií, zařízení a stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách. Charakteristika žadatele: fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku, obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví. Způsobilé výdaje: stroje, technologie a zařízení v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva; mokré sklady dříví; související stavební úpravy a náku ... celý článek

Nové dotace na technologie 09.09.2022 | 08:40 | Dotace Nové programové období bylo odstartováno a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo řadu dotačních titulů na realizaci energetických úspor, financování vývoje či podporu výroby inovovaných produktů. Dovolujeme si Vám zaslat přehled těch nejzajímavějších programů. Program ÚSPORY ENERGIE Cíl programu: snížení energetické náročnosti provozoven. Způsobilé výdaje: výměna technologií; zateplení a výměna oken; pořízení FVE, tepelných čerpadel či biomasy; modernizace osvětlení; využití odpadní energie atd. Míra podpory: 35 – 65 % Příjem žádostí: do 30.11.2023 Program EFEKT Cíl programu: zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu ... celý článek

Dotace na pilařskou a lesnickou techniku 14.07.2022 | 08:23 | Dotace Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o tom, že v říjnu letošního roku budou vyhlášeny v rámci Programu rozvoje venkova dlouho očekávané programy TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN a programTECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví; Držitelé lesů; Sdružení s právní subjektivitou; Školy a učiliště se školním polesím; Obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. KDO NEMŮŽE ŽÁDAT: Truhlárny a všichni ostatní druhotní zpracovatelé dřeva! PODPOROVANÉ INVESTICE: Stroje, technologi ... celý článek

Dotace na technologie do 3 mil. Kč 05.05.2022 | 08:59 | Dotace Vážení obchodní přátelé!   dovolujeme si Vás informovat o dotačním programu na pořízení technologie vhodném pro Vaše zákazníky.   V současné době připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro malé a střední firmy dotační program TECHNOLOGIE MAS, který podpoří zavedení tzv. smart řešení do výrobních firem.   Cíl programu   Podpora nákupu drobných produktivních investic do technologií s prvky digitalizace. Vaši zákazníci tak mají možnost si díky dotaci z části snížit finanční náročnost Vámi nabízených produktů a služeb.   Předpokládaný termín vyhlášení programu je 4. kvartál letošní ... celý článek

Dotační programy formou finančních nástrojů 16.02.2022 | 14:03 | Dotace Vážení obchodní přátelé!   rádi bychom Vás informovali o aktuálně otevřených DOTAČNÍCH PROGRAMECH, které se poskytují formou FINANČNÍCH NÁSTROJŮ. Jedná se o zvýhodněné úvěry s nulovou či zvýhodněnou sazbou.   PROGRAM EXPANZE   Financování projektů na zahájení a následný rozvoj podnikání malých a středních podnikatelů s místem realizace v ČR, mimo hl. m. Praha. Podpora pořízení strojů a zařízení, technické zhodnocení staveb či koupě pozemků. Úvěr až do výše 45 % z celkových způsobilých výdajů. Splatnost úvěru je až 7 let a odklad splátek až 3,5 roku. Finanční příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru. PROGRAM ÚSPORY ENERGIE ... celý článek

DOTACE NA FOTOVOLTAIKU 12.01.2022 | 12:59 | Dotace S radostí Vás informujeme, že bylo upřesněno tolik očekáváné datum pro vyhlášení dotačního programu PŘECHOD NA ČISTŠÍ ZDROJE ENERGIE, kde bude podpořeno pořízení FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY, a to na 28. 1. 2022.  Program podporuje výstavbu nových fotovoltaiek o výkonu max. 1 MW včetně/ bez akumulace. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 35 - 50 %. Určeno pro firmy všech velikostí v rámci celé ČR i včetně hl. m. Prahy!    Příjem žádostíbude probíhat od 9. 2. 2022. Ukončení příjmu žádostí bude upřesněno s vyhlášením výzvy.   Potřebné dokumenty k podání žádosti o dotaci: Smlouva o připojení k distribuční síti Účetní závěrky za poslední dvě ... celý článek

Zpět
Spojovací svrtávací přípravek Profi sada
Přítlačný hřeben Milescraft
Úhlová pokosnice MasterBox
Skládané brusné válce