Kozy Axminster
Dodavatelé Výrobci

Dotace na technologie do 3 mil. Kč 05.05.2022 | 08:59 | Dotace Vážení obchodní přátelé!   dovolujeme si Vás informovat o dotačním programu na pořízení technologie vhodném pro Vaše zákazníky.   V současné době připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro malé a střední firmy dotační program TECHNOLOGIE MAS, který podpoří zavedení tzv. smart řešení do výrobních firem.   Cíl programu   Podpora nákupu drobných produktivních investic do technologií s prvky digitalizace. Vaši zákazníci tak mají možnost si díky dotaci z části snížit finanční náročnost Vámi nabízených produktů a služeb.   Předpokládaný termín vyhlášení programu je 4. kvartál letošní ... celý článek

Dotační programy formou finančních nástrojů 16.02.2022 | 14:03 | Dotace Vážení obchodní přátelé!   rádi bychom Vás informovali o aktuálně otevřených DOTAČNÍCH PROGRAMECH, které se poskytují formou FINANČNÍCH NÁSTROJŮ. Jedná se o zvýhodněné úvěry s nulovou či zvýhodněnou sazbou.   PROGRAM EXPANZE   Financování projektů na zahájení a následný rozvoj podnikání malých a středních podnikatelů s místem realizace v ČR, mimo hl. m. Praha. Podpora pořízení strojů a zařízení, technické zhodnocení staveb či koupě pozemků. Úvěr až do výše 45 % z celkových způsobilých výdajů. Splatnost úvěru je až 7 let a odklad splátek až 3,5 roku. Finanční příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru. PROGRAM ÚSPORY ENERGIE ... celý článek

DOTACE NA FOTOVOLTAIKU 12.01.2022 | 12:59 | Dotace S radostí Vás informujeme, že bylo upřesněno tolik očekáváné datum pro vyhlášení dotačního programu PŘECHOD NA ČISTŠÍ ZDROJE ENERGIE, kde bude podpořeno pořízení FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY, a to na 28. 1. 2022.  Program podporuje výstavbu nových fotovoltaiek o výkonu max. 1 MW včetně/ bez akumulace. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 35 - 50 %. Určeno pro firmy všech velikostí v rámci celé ČR i včetně hl. m. Prahy!    Příjem žádostíbude probíhat od 9. 2. 2022. Ukončení příjmu žádostí bude upřesněno s vyhlášením výzvy.   Potřebné dokumenty k podání žádosti o dotaci: Smlouva o připojení k distribuční síti Účetní závěrky za poslední dvě ... celý článek

Dotace na fotovoltaiku a elektromobilitu 10.09.2021 | 13:21 | Dotace Rádi bychom Vás informovali, že v rámci Národního plánu obnovy budou v říjnu letošního roku vyhlášeny dotační programy na podporu zlepšování kvality životního prostředí v podnikatelském sektoru.  Program Přechod na čistší zdroje energie podporuje opatření pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, výstavbu nových fotovoltaických elektráren o výkonu max. 1 MW a modernizaci distribuce tepla. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 35 - 50 %.  Program Rozvoj čisté mobility nabízí dotaci na pořízení elektromobilů a vodíkových aut. Podporován je nákup osobních i nákladních aut či čtyřkolek a dobíjecích stanic pro vlastní spotřebu. Míra podpory je až 40 %. Výše ... celý článek

Dotace na digitalizaci podniku 25.08.2021 | 13:35 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   Ministerstvo Průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávaný dotační program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – DIGITÁLNÍ PODNIK se zaměřením na financování hardwaru a softwaru pro automatizaci výroby, digitalizaci dat či zvýšení kyberbezpečnosti.   Program je vhodný pro malé a střední firmy, které chtějí zvýšit svou digitální úroveň s cílem změny výrobního postupu, založení nové provozovny či rozšíření kapacity stávající provozovny nebo sortimentu.   Podporované výdaje jsou HW (např. servery, čtečky, 3D měřáky, počítačové vybavení), SW (např. ERP systémy, kancelářské aplikace a účetní programy, bezpečnostní systémy), informační a komunikační sítě, služby ... celý článek

Mimořádné vyhlášení dotačních programů 04.06.2021 | 12:56 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   Ministerstvo Průmyslu a obchodu vyhlásilo mimořádně řadu dotačních programů na financování vývoje, vybavení vývojových oddělení a zavádění inovovaných produktů.   Program INOVACE je vhodný pro zákazníky, kteří právě ukončili vývoj inovovaného výrobku a plánují pořídit nové vybavení nutné pro jeho uvedení na trh. Podporované výdaje jsou například výrobní technologie, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licence a patenty. Příjem žádostí bude od 15.06. do 30.08.2021. Nově je v rámci tohoto programu při hodnocení bonifikováno téma oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky.   V programu APLIKACE, kdy bude příjem žádostí od ... celý článek

Prodloužení příjmu žádostí v programu ... 26.04.2021 | 12:01 | Dotace Vážení obchodní přátelé, s radostí Vás informujeme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo příjem žádostí do programu ÚSPORY ENERGIE, a to až do 30.06.2021!   Vzhledem k tomu, že se otevření nového programového období odkládá až na první kvartál roku 2022, doporučujeme využít této jedinečné příležitosti a zvážit podání žádosti o dotaci za příhodných stávajících podmínek programu, kdy míra dotace je stanovena na 50–30 % v závislosti na velikosti podniku.   V rámci našich služeb zajišťujeme bezplatnou vstupní energetickou analýzu projektu, jejíž cílem je stanovit společně s energetickým specialistou parametry projektu tak, aby žádost o dotaci byla násle ... celý článek

Mimořádné vyhlášení dotačních programů z OP PIK 30.03.2021 | 09:56 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   s radostí Vám oznamujeme, že Ministerstvo Průmyslu a obchodu mimořádně vyhlásilo ještě řadu dotačních titulů v rámci končícího programového období 2014 – 2020.   Program INOVACE je zajímavý pro zákazníky, kteří právě ukončili vývoj nějakého inovovaného výrobku a plánují pořídit nové vybavení nutné pro jeho uvedení na trh. Podporované výdaje jsou například výrobní technologie, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licence a patenty. Příjem žádostí bude od 15.06. do 30.09.2021.   Na podporu výzkumných a vývojových aktivit pak mohou žadatelé počítat s otevřením programů APLIKACE (od 15.06. do 31.07.2021) a POTENCIÁL (od 14.06. do ... celý článek

Dotace na stroje – podpora inovačních ... 08.03.2021 | 22:00 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   dovoluji si Vás informovat o aktuálně vyhlášených dotačních programech, podporujících dlouhodobě výzkumné a vývojové aktivity. Program INOVACE je zajímavý pro zákazníky, kteří mají vlastní portfolio výrobků a plánují pořízení nových výrobních strojů, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licencí a patentů nutných pro uvedení inovovaného výrobku na trh. Důležitou podmínkou přijatelnosti je, aby byl vývoj ukončen před podáním žádosti o dotaci. Příjem žádostí pobíhá do 30. 4. 2021!   Program COUNTRY FOR THE FUTURE podporuje zavádění inovací produktů či výrobních procesů v malých a středních podnicích působící na úrovni celé Č ... celý článek

Dotační program TREND - podpora vývoje a výzkumu 15.02.2021 | 15:48 | Dotace Vážení obchodní přátelé,  dovoluji si Vás informovat, že Technologická agentura České republiky (TAČR), která dlouhodobě podporuje výzkum a vývoj, vyhlásí 10. 3. 2021 již v pořadí 4. kolo programu TREND.   Cílem tohoto dotačního titulu jepodpora rozvoje vlastních výzkumných a vývojových kapacit podniků a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti.   Maximální intenzita podpory je až 80 %; výše dotace je 1 – 15 mil. Kč.   Do způsobilých výdajů je možné zahrnout osobní náklady na výzkumné pracovníky, náklady na nástroje a potřebné vybavení související s projektem a na externí služby výzkumného charakteru či dodatečné režijní náklady. Žádat mohou firmy, ... celý článek

Zpět
Spojovací svrtávací přípravek Profi sada
Skládané brusné válce
Bench dog
posuvný úhelník s úhloměrem