Nabídka kleštin
Dodavatelé Výrobci

Dotace na úspory energie a pořízení nových strojů 30.04.2024 | 09:40 | Dotace   Vážení obchodní přátelé! Dovolujeme si Vás upozornit na nově chystané dotační tituly podporující pořízení nových technologií, zavádění energeticky úsporných opatření a uvádění inovovaných výrobků na ... celý článek

Kompletní přehled zajímavých dotačních ... 08.03.2024 | 12:27 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Dovolujeme si vás informovat o atraktivních dotačních programech na podporu a další rozvoj vašeho podnikání, které můžete využít v průběhu roku 2024.   Zde naleznete KOMPLETNÍPŘEHLED ZAJÍMAVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ.   Největší poptávku mezi našimi klienty jsme zaznamenali u následujících programů.   RES+ NA POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ Máte zájem o pořízení fotovoltaické elektrárny o výkonu od 50 kWp do 5 MWp? Příjem žádostí bude trvat až do 31.10.2024. Počítat můžete s mírou podpory cca 35 % na panely a 50 % na akumulaci el. energie. Termín realizace projektu bude až 3 roky od jeho schválení.   ÚSPORY ENERGIE Zvažujete ... celý článek

Dotační program na základní zpracování dřeva 22.02.2024 | 12:00 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení dotačního programu na pořízení technologií pro ZÁKLADNÍ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA.      Příjem žádostí: od 30.04.2024 do 21.05.2024 Kdo může žádat: malé a střední podniky s místem podnikání na území ČR mimo hl. m. Praha; obce a školy. Podporované aktivity:      • Technologie a strojní vybavení pilnic či manipulačních skladů      • Stroje sloužící k sušení, paření a impregnování masivního dřeva      • Mokré sklady dříví      • Stavební výdaje max. do výše 40 % celkových způsobilých výdajů      • Nákup pozemků max. do výše 10 % celkových způsobilých výdajů Nepodporované aktivity:      • Nepodporuje se ... celý článek

Prodloužení příjmu žádostí do dotačního ... 06.02.2024 | 09:00 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Plánujete pořídit NOVOU TECHNOLOGII a INFORMAČNÍ SYSTÉM v následujících 3 letech? Máme pro vás dobrou zprávu! Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo příjem žádostí do programu TECHNOLOGIE 4.0 až do 15.03.2024!   Max. termín realizace projektu: do 30.06.2026 Podporované aktivity:      ● stroje a technologické vybavení      ● ICT vybavení, kybernetická bezpečnost a informační systémy      ● robotizace – výroby, manipulace, skladování      ● měřící a skenovací technologie Typ žadatele: malé a střední podniky s místem podnikání na území ČR mimo hl. m. Prahy Míra dotace: 30 – 60 %dle velikosti podniku a místa realizace Výše ... celý článek

Nové dotační programy na fotovoltaiku 10.01.2024 | 08:23 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení dotačních programů na podporu výstavbyFOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN.    FVE S INSTALOVANÝM VÝKONEM OD 50 kWp DO 5 MWp S VLASTNÍ SPOTŘEBOU Příjem žádostí: od 01.03.2024 do 31.10.2024 Podporovaná aktivita: instalace FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Důležitá podmínka: FVE realizované na území hl. města Prahy mohou mít min. výkon 10 kWp.   FVE S INSTALOVANÝM VÝKONEM NAD 1 MWp Příjem žádostí:od 15.05.2024 do 10.09.2024 Podporovaná aktivita: instalace FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy.   SPOLEČNÉ PODMÍNKY Kdo můž ... celý článek

Dotace na digitalizaci podniku a elektromobilitu 14.12.2023 | 10:17 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Dovolujeme si vás informovat o dvou aktuálních dotačních programech na podporu digitalizace podnikua elektromobility.   DIGITÁLNÍ PODNIK – TECHNOLOGIE 4.0 Příjem žádostí: do 15.02.2024 Podporované aktivity:      ● robotizace – výroby, manipulace, skladování      ● měřící a skenovací technologie      ● stroje a technologické vybavení      ● ICT vybavení, kybernetická bezpečnosti a informační systémy Výše dotace: až 30 mil. Kč Důležité podmínky:      ● Součástí projektu musí být pořízení informačního systému nebo rozšíření stávající verze.      ● Hodnotí se posun v digitalizaci.  ELEKTROMOBILITA Příjem žádostí: od ... celý článek

Otevření programu Digitální podnik – ... 01.11.2023 | 08:05 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Dovolujeme si vás informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávaný dotační program DIGITÁLNÍ PODNIK – TECHNOLOGIE 4.0. Příjem žádostí bude probíhat od 22.11.2023 do 15.02.2024. Váš projekt budete moci realizovat až do 30.06.2026. Nyní máte nejvyšší čas zahájit přípravu vaší žádosti o dotaci. Podporované aktivity:   • Robotizace výroby – výrobní stroje a jejich součásti.   • Robotizace manipulace – manipulační systémy – robotické ruce, manipulátory, dopravníky, ramena, automatické balicí stroje atd.   • Robotizace skladování – např. chaotický robotizovaný sklad, automatický výdejník nástrojů, ... celý článek

2 Nejžádanější dotační tituly pro podnikatele 27.06.2023 | 08:00 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Dovolujeme si vás informovat o 2 aktuálně nejžádanějších dotačních titulech na podporu malých a středních podniků v oblasti digitalizace a energetických úspor.  VIRTUÁLNÍ PODNIK Zvýšení úrovně digitalizace v podnicích. Podporované aktivity:   • Informační systém (ERP, MES, MIS atd.)   • Logistické a skladovací technologie   • Prvky vnitropodnikové konektivity   • Kybernetická bezpečnost   • Školení v oboru IT a další Míra podpory:30 - 40 % Výše dotace: 250 tis. Kč - 200 tis. EUR Příjem žádostí: od 03.07.2023 do 02.11.2023 ÚSPORY ENERGIE Snížení energetické náročnosti provozoven. Podporované aktivity:   • Výměna ... celý článek

Dotační programy pro malé a střední podniky 02.06.2023 | 08:33 | Dotace Vážení obchodní přátelé!   Dovolujeme si vás informovat o dotačních titulech na podporu rozvoje malých a středních podniků.   PROGRAM MARKETING Podpora vstupu na zahraniční trhy. Podporované aktivity:   • Pronájem, zřízení a provoz stánku   • Doprava vystavovaných exponátů a stánku   • Tvorba propagačních materiálů Maximální míra podpory:50 %.  Příjem žádostí: od 19.06.2023 do 30.10.2023.   PROGRAM VIRTUÁLNÍ PODNIK Zvýšení úrovně digitalizace v podnicích. Podporované aktivity:   • Informační systém (ERP, MES, MIS atd.)   • Logistické a skladovací technologie   • Prvky vnitropodnikové konektivity   • Kybernetická bezpečnost   • Školení ... celý článek

Dotace na digitální transformaci podniků 21.04.2023 | 08:09 | Dotace PLÁNUJETE INVESTOVAT DO DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE VAŠEHO PODNIKU? Pokud ano, využijte aktuálně vyhlášeného programu DIGITALIZACE – VIRTUÁLNÍ PODNIK z OP TAK. Díky dotační podpoře tak můžete pořídit do svého podniku nové technologie nebo služby, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů. Námi doporučená minimální investice je 1 mil. Kč. KDO MŮŽE ŽÁDAT? Malé a střední podniky s místem podnikání na území ČR mimo hl. m. Praha. JAK VELKÁ BUDE MÍRA PODPORY? Malý podnik – 40 % Střední podnik – 30 % KDY JE MOŽNÉ PODAT ŽÁDOST O DOTACI? Příjem žádostí bude od 3. 7. 2023 do 2. 11. 2023. Máme tedy dodatek času, ... celý článek

Zpět
Nářadí Kunz
Fréza na dřevěné obložení Habilis
Zástěry
Armor