inzerce zdarma
Dodavatelé Výrobci

Dotace na technologie - zajímavé novinky 09.08.2019 | 06:22 | Dotace Agentura API vyhlásila v červenci nové výzvy do programů Technologie a Poradenství. Dovoluji si Vám zaslat několik zajímavých informací. Program TECHNOLOGIE – X. výzva Cíl programu vychází z Průmyslu 4.0, jehož základní myšlenkou je digitalizace firem a s ní související automatizace výroby.  Žádosti se podávají v období mezi 23. 9. 2019 – 16. 12. 2019.   Typ žadatele: malé a střední firmy, které již nyní používají pro řízení, sledování a vyhodnocování výrobních i nevýrobních procesů různé SW nástroje nebo pro firmy, které chtějí takovéto nástroje nově zavádět.   Výše dotace: 1 – 40 mil. Kč; Míra dotace: malé firmy 45 % a střední 35 %.    V případě pořízení výrobní ... celý článek

Stručný přehled dotačních příležitostí pro ... 19.06.2019 | 11:00 | Dotace Od září letošního roku bude znovu otevřen příjem žádostí do programu Úspory energie, který mimo jiné aktivity podporuje také výměnu staré technologie za novou. Našim klientům nabízíme zpracování bezplatné vstupní energetické analýzy, v rámci které prověřujeme přijatelnost projektu, případně nastavujeme optimalizace tak, aby projekt splnil požadovaná kritéria. Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž připravuje vyhlášení výzev do programů jako jsou Inovace, Potenciál, Technologie - Průmysl 4.0. Všechny jmenované programy podporují pořízení nové technologie. Dále bychom rádi zdůraznili, že program Technologie pro začínající podnikatele poskytuje dotaci až 1 mil. Kč. Již ... celý článek

Program ideální pro podniky ... 18.01.2019 | 10:00 | Dotace Programu Technologie pro začínající podniky je ideální pro podniky v dřevozpracujícím průmyslu, kteří chtějí koupit drobnější stroj v max. výši 2,5 mil. Kč. Program je určen pro firmy či živnostníky, kteří mají maximálně 49 zaměstnanců a vznikly v rozmezí od 1.1.2014 do 31.12.2017. Podívejte se na přiložené PDF, nebudete litovat. Ing. Jana Nejedlá projektová manažerka 201 consulting s.r.o. Beranových 130, 199 00 Praha 9 celý článek

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V ROCE 2019 14.12.2018 | 17:21 | Dotace Vážení obchodní přátelé, dovoluji si Vám v příloze zaslat stručný přehled dotačních příležitostí pro rok 2019. Ministerstvo průmyslu a obchodu přichystalo opět zajímavé programy jako například Úspory energie, Inovace a Technologie - Průmysl 4.0.  Všechny tyto programy podporují pořízení nové technologie. Dále bych ráda zdůraznila, že program Technologie pro začínající podnikatele poskytuje nově dotaci až 1 mil. Kč. Stává se tímto atraktivnější, nežli tomu bylo v jeho předchozích kolech. Těšíme se na další spolupráci. S úctou, Ing. Pavlína Torhanová jednatelka společnosti 201 consulting s.r.o. Beranových 130, 199 05 Praha +420 602 ... celý článek

Podpora nákupu truhlářských strojů - ... 23.10.2018 | 11:47 | Dotace Vážení obchodní přátelé, ráda bych Vás upozornila na běžící dotační program ÚSPORY ENERGIE, vhodný pro Vaše zákazníky, přes který je možné čerpat DOTACI za určitých podmínek i NA NOVÉ TRUHLÁŘSKÉ STROJE. Platí pro všechny velikosti firem a míra podpory je 50 %, 40 % a 30 %. Místo realizace projektu musí být na území ČR, mimo hl. m. Prahy. Příjem žádostí je do 29. 4. 2019. V aktuální výzvě dotačního programu je nová zásadní podmínka. V případě pořízení nové technologie je potřeba STAROU TECHNOLOGII ODVÉZT K LIKVIDACI do tzv. oprávněného zařízení. Většinou výměna starých truhlářských strojů za nové není z hlediska dosažených ... celý článek

DOTACE NA NÁKUP LESNICKÉ TECHNIKY - PRV 2018 05.09.2018 | 09:55 | Dotace Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o blížící se možnosti pro získání dotace na nákup lesnické techniky v rámci podzimního kola Programu rozvoje venkova. Podání žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 9. 10. do 29. 10. 2018. TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   Typ žadatele: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou ... celý článek

Aktuální dotační programy 2018 02.07.2018 | 16:03 | Dotace Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech pro získání dotace na nákup technologie a modernizaci provozovny. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost následující dotační tituly - viz příloha PDF. Jsme připraveni Vám poskytnout kvalitní poradenský servis při zpracovávaní žádosti o dotaci, monitoringu projektu a výběrového řízení na dodavatele. Seznam našich referencí naleznete zde. Těšíme se na spolupráci. S úctou Ing. Pavlína Torhanová jednatelka společnosti 201 consulting s.r.o. Beranových 130, 199 ... celý článek

Dotační programy pro rozvoj podnikání v roce 2018 23.03.2018 | 06:22 | Dotace Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost následující dotační tituly, které PLATÍ NA CELOU ČR kromě hl. města Prahy: TECHNOLOGIE – VII. výzva PRŮMYSL 4.0 Celková alokace: 1 mld. Kč Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 2. 2018 Datum ukončení příjmu: 14. 5. 2018 Cíl programu: pořízení nové technologie a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Velikost žadatele: malé a střední ... celý článek

Dotace - výstavy, veletrhy - marketing 14.03.2018 | 10:00 | Dotace Šedová s.r.o. předkládá stručnou informaci o Výzvě Marketing. Jedná se o podporu na  účasti na veletrzích a výstavách formou dotace. Kdo může žádat (příjemci podpory): malý a střední podnikatel,který zaměstnává méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR . Hodnota dotace: 50% způsobilých výdajů (hodnoty investice) Výše rozpočtu(způsobilých výdajů) Min. 400 tis. –  max. 8 mil. Kč Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy ... celý článek

PROGRAM TECHNICKÉ VYBAVE ... 26.02.2018 | 12:36 | Dotace CÍL PROGRAMU Program se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven. CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku. PODPOROVANÉ AKTIVITY Podpora investic do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Preferovány budou zejména projekty, při kterých dojde ke snížení provozních nákladů, které vytvoří nová ... celý článek

Zpět
Veletrh FOR ARCH 2019
Set na lepení Rockler
Bench dog
Sada řezbářských nožů Flexcut MC15