Řezbářský nůž Flexcut
Dodavatelé Výrobci

Dotace na fotovoltaiku a elektromobilitu 10.09.2021 | 13:21 | Dotace Rádi bychom Vás informovali, že v rámci Národního plánu obnovy budou v říjnu letošního roku vyhlášeny dotační programy na podporu zlepšování kvality životního prostředí v podnikatelském sektoru.  Program Přechod na čistší zdroje energie podporuje opatření pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, výstavbu nových fotovoltaických elektráren o výkonu max. 1 MW a modernizaci distribuce tepla. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 35 - 50 %.  Program Rozvoj čisté mobility nabízí dotaci na pořízení elektromobilů a vodíkových aut. Podporován je nákup osobních i nákladních aut či čtyřkolek a dobíjecích stanic pro vlastní spotřebu. Míra podpory je až 40 %. Výše ... celý článek

Dotace na digitalizaci podniku 25.08.2021 | 13:35 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   Ministerstvo Průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávaný dotační program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – DIGITÁLNÍ PODNIK se zaměřením na financování hardwaru a softwaru pro automatizaci výroby, digitalizaci dat či zvýšení kyberbezpečnosti.   Program je vhodný pro malé a střední firmy, které chtějí zvýšit svou digitální úroveň s cílem změny výrobního postupu, založení nové provozovny či rozšíření kapacity stávající provozovny nebo sortimentu.   Podporované výdaje jsou HW (např. servery, čtečky, 3D měřáky, počítačové vybavení), SW (např. ERP systémy, kancelářské aplikace a účetní programy, bezpečnostní systémy), informační a komunikační sítě, služby ... celý článek

Mimořádné vyhlášení dotačních programů 04.06.2021 | 12:56 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   Ministerstvo Průmyslu a obchodu vyhlásilo mimořádně řadu dotačních programů na financování vývoje, vybavení vývojových oddělení a zavádění inovovaných produktů.   Program INOVACE je vhodný pro zákazníky, kteří právě ukončili vývoj inovovaného výrobku a plánují pořídit nové vybavení nutné pro jeho uvedení na trh. Podporované výdaje jsou například výrobní technologie, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licence a patenty. Příjem žádostí bude od 15.06. do 30.08.2021. Nově je v rámci tohoto programu při hodnocení bonifikováno téma oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky.   V programu APLIKACE, kdy bude příjem žádostí od ... celý článek

Prodloužení příjmu žádostí v programu ... 26.04.2021 | 12:01 | Dotace Vážení obchodní přátelé, s radostí Vás informujeme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo příjem žádostí do programu ÚSPORY ENERGIE, a to až do 30.06.2021!   Vzhledem k tomu, že se otevření nového programového období odkládá až na první kvartál roku 2022, doporučujeme využít této jedinečné příležitosti a zvážit podání žádosti o dotaci za příhodných stávajících podmínek programu, kdy míra dotace je stanovena na 50–30 % v závislosti na velikosti podniku.   V rámci našich služeb zajišťujeme bezplatnou vstupní energetickou analýzu projektu, jejíž cílem je stanovit společně s energetickým specialistou parametry projektu tak, aby žádost o dotaci byla násle ... celý článek

Mimořádné vyhlášení dotačních programů z OP PIK 30.03.2021 | 09:56 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   s radostí Vám oznamujeme, že Ministerstvo Průmyslu a obchodu mimořádně vyhlásilo ještě řadu dotačních titulů v rámci končícího programového období 2014 – 2020.   Program INOVACE je zajímavý pro zákazníky, kteří právě ukončili vývoj nějakého inovovaného výrobku a plánují pořídit nové vybavení nutné pro jeho uvedení na trh. Podporované výdaje jsou například výrobní technologie, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licence a patenty. Příjem žádostí bude od 15.06. do 30.09.2021.   Na podporu výzkumných a vývojových aktivit pak mohou žadatelé počítat s otevřením programů APLIKACE (od 15.06. do 31.07.2021) a POTENCIÁL (od 14.06. do ... celý článek

Dotace na stroje – podpora inovačních ... 08.03.2021 | 22:00 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   dovoluji si Vás informovat o aktuálně vyhlášených dotačních programech, podporujících dlouhodobě výzkumné a vývojové aktivity. Program INOVACE je zajímavý pro zákazníky, kteří mají vlastní portfolio výrobků a plánují pořízení nových výrobních strojů, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licencí a patentů nutných pro uvedení inovovaného výrobku na trh. Důležitou podmínkou přijatelnosti je, aby byl vývoj ukončen před podáním žádosti o dotaci. Příjem žádostí pobíhá do 30. 4. 2021!   Program COUNTRY FOR THE FUTURE podporuje zavádění inovací produktů či výrobních procesů v malých a středních podnicích působící na úrovni celé Č ... celý článek

Dotační program TREND - podpora vývoje a výzkumu 15.02.2021 | 15:48 | Dotace Vážení obchodní přátelé,  dovoluji si Vás informovat, že Technologická agentura České republiky (TAČR), která dlouhodobě podporuje výzkum a vývoj, vyhlásí 10. 3. 2021 již v pořadí 4. kolo programu TREND.   Cílem tohoto dotačního titulu jepodpora rozvoje vlastních výzkumných a vývojových kapacit podniků a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti.   Maximální intenzita podpory je až 80 %; výše dotace je 1 – 15 mil. Kč.   Do způsobilých výdajů je možné zahrnout osobní náklady na výzkumné pracovníky, náklady na nástroje a potřebné vybavení související s projektem a na externí služby výzkumného charakteru či dodatečné režijní náklady. Žádat mohou firmy, ... celý článek

Nový dotační program na pořízení FV systému 27.01.2021 | 18:23 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   ráda bych Vás informovala, že Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci tzv. Modernizačního fondu dotační program NOVÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE V ENERGETICE (RES+) na pořízení FV systémů s/bez akumulace energie. Míra podpory až 80 %. Žádat mohou i firmy se sídlem v Praze.  Tento program je v tuto chvíli vyhlášen formou předregistračních žádostí, jejichž příjem trvá do 1. 2. 2021 do 12:00 hodin.   Registrace je nezávazná a zajišťuje možnost zažádat o podporu, jakmile bude program vyhlášen v oficiální a kompletní podobě. Předběžný předpoklad vyhlášení tohoto programu s přesnými podmínkami je stanoven na 2. kvartál letošní ... celý článek

Dotační program Úspory energie – poslední výzva 12.01.2021 | 15:00 | Dotace Vážení obchodní přátelé, dovoluji si Vás informovat, že Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je prakticky skoro už vyčerpán, nicméně oblíbený program ÚSPORY ENERGIE je stále ještě otevřen.   Příjem žádostí byl Ministerstvem průmyslu a obchodu původně naplánován do 30. dubna 2021. Z důvodu snížení alokace na 1 mld. Kč a aktuálního velkého zájmu je však pravděpodobné, že bude program ukončen předčasně.   Těm z Vás, kteří jste o programu uvažovali, doporučuji zahájit přípravu projektu co nejdříve. Nabízíme Vám bezplatnou vstupní energetickou analýzu projektu, v rámci které, stanovujeme společně s energetickým specialistou parametry projektu tak, aby ... celý článek

POSLEDNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V RÁMCI ... 25.11.2020 | 09:31 | Dotace Vážení obchodní přátelé, dovoluji si Vás informovat, že byla otevřena šestá, pravděpodobně poslední výzva, v rámci končícího programového období do oblíbeného dotačního programu ÚSPORY ENERGIE. Příjem žádostí je naplánován do 30. dubna 2021. Do způsobilých výdajů je možné zahrnout investice spojené se snížením energetické náročnosti budovy včetně nákladů navýměnu technologie. Platí zde ale zásadní podmínka, že se musí jednat o výměnu starých strojů za nové – energeticky úspornější. Alokace programu však byla snížena na 1 mld. Kč a s ohledem na vysoký zájem ze strany žadatelů se předpokládá, že bude brzy vyčerpána.Doporučuji Vám využít naší nabídky bezplatné vstupní ... celý článek

Zpět
Spojovací svrtávací přípravek Profi sada
Skládané brusné válce
Sada řezbářských nožů Flexcut MC15
Bench dog