Terrapolis časopis Hlavní Banner
Dodavatelé Výrobci

MOŽNOSTI PODPORY PRO PODNIKATELE 30.03.2020 | 13:30 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Poslední dny se mnozí z Vás na nás obracíte s dotazy ohledně současných možností podpory, dovoluji si Vám níže popsat aktuální stav. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce podpořit výrobu a vývoj zdravotnických prostředků včetně nasazení nových technologií pro boj s koronavirovou nákazou. Dne 14. dubna se otevře dotační program TECHNOLOGIE COVID 19 s minimální alokací 300 mil. Kč. O podporu až do výše 20 mil. Kč budou moci žádat malí a střední podnikatelé. Na základě předběžných informací bude možné do způsobilých výdajů zahrnout zpětně i výdaje datované od 1. února 2020. Podpora se bude převážně věnovat pořízení hmotného majetku. Míra dotace se ... celý článek

DOTACE na STROJE v roce 2020 20.02.2020 | 07:25 | Dotace Vzhledem k blížícímu se konci programového období 2014 – 2020 si Vás dovoluji informovat, jaké dotační tituly podporující pořízení technologie má Ministerstvo průmyslu a obchodu v plánu letos vyhlásit. Dne 17. 2. 2020 byla vyhlášena XI. výzva do programu TECHNOLOGIE pro začínající podniky, založené v období 2015 – 2018. Maximální výše dotace byla navýšena na 1,5 mil. Kč. Příjem žádostí bude zahájen 9. 3. 2020. Do konce dubna je otevřen program ÚSPORY ENERGIE, kde je zásadní podmínkou vyměnit starou technologii za novou. Míra dotace je tady nejvyšší. Například malý podnik může získat až 50 % na pořízení nových strojů. V třetím kvartálu bude opět ... celý článek

DOTACE Z EU NA POŘÍZENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE A ... 18.12.2019 | 12:00 | Dotace Vážení obchodní přátelé! rádi bychom Vás informovali o zajímavých dotačních programech, které Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně nabízí. Pokud plánujete výstavbu fotovoltaické elektrárny na střechu Vaší provozovny, můžeme Vás potěšit, že 13. prosince byla vyhlášena III. výzva do programu ÚSPORY ENERGIE – FVE systémy. Podporována bude výstavba elektráren s výkonem maximálně 2 MWp včetně akumulace. Zvažovali jste pořízení elektromobilu či dobíjecí stanice? Věříme, že Vás zaujme aktuálně vyhlášená V. výzva do programu NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – ELEKTROMOBILITA.   Pro ty z Vás, kteří zvažujete investice do nového strojního vybavení, s ... celý článek

VYBRANÉ DOTAČNÍ PROGRAMY – MSV 2019 04.10.2019 | 10:59 | Dotace V souvislosti s nadcházejícím Mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně zde předkládám aktuální přehled zajímavých dotačních titulů vhodných pro rozvoj Vašeho podnikání ale i pro Vaše zákazníky. Součástí způsobilých výdajů může být pořízení nových strojů nejenom v rámci programu Inovace, Úspory energie, ale i v programu Technologie, který ve své X. výzvě umožňuje nově zahrnout do rozpočtu 100 % výrobních výdajů. Dále si Vás dovoluji informovat, že příjem žádostí do programu Technologie pro začínající podnikatele je posunut na únor roku 2020. Je tedy zatím dostatek času tyto malé projekty s dotací max. 1 mil. Kč připravit. Během veletrhu najdete naši společnost na ... celý článek

Dotace na technologie - zajímavé novinky 09.08.2019 | 06:22 | Dotace Agentura API vyhlásila v červenci nové výzvy do programů Technologie a Poradenství. Dovoluji si Vám zaslat několik zajímavých informací. Program TECHNOLOGIE – X. výzva Cíl programu vychází z Průmyslu 4.0, jehož základní myšlenkou je digitalizace firem a s ní související automatizace výroby.  Žádosti se podávají v období mezi 23. 9. 2019 – 16. 12. 2019.   Typ žadatele: malé a střední firmy, které již nyní používají pro řízení, sledování a vyhodnocování výrobních i nevýrobních procesů různé SW nástroje nebo pro firmy, které chtějí takovéto nástroje nově zavádět.   Výše dotace: 1 – 40 mil. Kč; Míra dotace: malé firmy 45 % a střední 35 %.    V případě pořízení výrobní ... celý článek

Stručný přehled dotačních příležitostí pro ... 19.06.2019 | 11:00 | Dotace Od září letošního roku bude znovu otevřen příjem žádostí do programu Úspory energie, který mimo jiné aktivity podporuje také výměnu staré technologie za novou. Našim klientům nabízíme zpracování bezplatné vstupní energetické analýzy, v rámci které prověřujeme přijatelnost projektu, případně nastavujeme optimalizace tak, aby projekt splnil požadovaná kritéria. Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž připravuje vyhlášení výzev do programů jako jsou Inovace, Potenciál, Technologie - Průmysl 4.0. Všechny jmenované programy podporují pořízení nové technologie. Dále bychom rádi zdůraznili, že program Technologie pro začínající podnikatele poskytuje dotaci až 1 mil. Kč. Již ... celý článek

Program ideální pro podniky ... 18.01.2019 | 10:00 | Dotace Programu Technologie pro začínající podniky je ideální pro podniky v dřevozpracujícím průmyslu, kteří chtějí koupit drobnější stroj v max. výši 2,5 mil. Kč. Program je určen pro firmy či živnostníky, kteří mají maximálně 49 zaměstnanců a vznikly v rozmezí od 1.1.2014 do 31.12.2017. Podívejte se na přiložené PDF, nebudete litovat. Ing. Jana Nejedlá projektová manažerka 201 consulting s.r.o. Beranových 130, 199 00 Praha 9 celý článek

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V ROCE 2019 14.12.2018 | 17:21 | Dotace Vážení obchodní přátelé, dovoluji si Vám v příloze zaslat stručný přehled dotačních příležitostí pro rok 2019. Ministerstvo průmyslu a obchodu přichystalo opět zajímavé programy jako například Úspory energie, Inovace a Technologie - Průmysl 4.0.  Všechny tyto programy podporují pořízení nové technologie. Dále bych ráda zdůraznila, že program Technologie pro začínající podnikatele poskytuje nově dotaci až 1 mil. Kč. Stává se tímto atraktivnější, nežli tomu bylo v jeho předchozích kolech. Těšíme se na další spolupráci. S úctou, Ing. Pavlína Torhanová jednatelka společnosti 201 consulting s.r.o. Beranových 130, 199 05 Praha +420 602 ... celý článek

Podpora nákupu truhlářských strojů - ... 23.10.2018 | 11:47 | Dotace Vážení obchodní přátelé, ráda bych Vás upozornila na běžící dotační program ÚSPORY ENERGIE, vhodný pro Vaše zákazníky, přes který je možné čerpat DOTACI za určitých podmínek i NA NOVÉ TRUHLÁŘSKÉ STROJE. Platí pro všechny velikosti firem a míra podpory je 50 %, 40 % a 30 %. Místo realizace projektu musí být na území ČR, mimo hl. m. Prahy. Příjem žádostí je do 29. 4. 2019. V aktuální výzvě dotačního programu je nová zásadní podmínka. V případě pořízení nové technologie je potřeba STAROU TECHNOLOGII ODVÉZT K LIKVIDACI do tzv. oprávněného zařízení. Většinou výměna starých truhlářských strojů za nové není z hlediska dosažených ... celý článek

DOTACE NA NÁKUP LESNICKÉ TECHNIKY - PRV 2018 05.09.2018 | 09:55 | Dotace Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o blížící se možnosti pro získání dotace na nákup lesnické techniky v rámci podzimního kola Programu rozvoje venkova. Podání žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 9. 10. do 29. 10. 2018. TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ   Typ žadatele: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou ... celý článek

Zpět
Najděte si práci na Jooble
Bench dog
Drážkovací CNC frézy
frézy na rybinový spoj