Stopkové frézy Freud
Dodavatelé Výrobci

DOTAČNÍ PROGRAMY pro dřevozpracující provozovny 27.09.2022 | 10:30 | Dotace TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN Cíl programu: podpora investic do strojů, technologií, zařízení a stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách. Charakteristika žadatele: fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku, obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví. Způsobilé výdaje: stroje, technologie a zařízení v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva; mokré sklady dříví; související stavební úpravy a náku ... celý článek

Nové dotace na technologie 09.09.2022 | 08:40 | Dotace Nové programové období bylo odstartováno a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo řadu dotačních titulů na realizaci energetických úspor, financování vývoje či podporu výroby inovovaných produktů. Dovolujeme si Vám zaslat přehled těch nejzajímavějších programů. Program ÚSPORY ENERGIE Cíl programu: snížení energetické náročnosti provozoven. Způsobilé výdaje: výměna technologií; zateplení a výměna oken; pořízení FVE, tepelných čerpadel či biomasy; modernizace osvětlení; využití odpadní energie atd. Míra podpory: 35 – 65 % Příjem žádostí: do 30.11.2023 Program EFEKT Cíl programu: zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu ... celý článek

Dotace na pilařskou a lesnickou techniku 14.07.2022 | 08:23 | Dotace Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o tom, že v říjnu letošního roku budou vyhlášeny v rámci Programu rozvoje venkova dlouho očekávané programy TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN a programTECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví; Držitelé lesů; Sdružení s právní subjektivitou; Školy a učiliště se školním polesím; Obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. KDO NEMŮŽE ŽÁDAT: Truhlárny a všichni ostatní druhotní zpracovatelé dřeva! PODPOROVANÉ INVESTICE: Stroje, technologi ... celý článek

Dotace na technologie do 3 mil. Kč 05.05.2022 | 08:59 | Dotace Vážení obchodní přátelé!   dovolujeme si Vás informovat o dotačním programu na pořízení technologie vhodném pro Vaše zákazníky.   V současné době připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro malé a střední firmy dotační program TECHNOLOGIE MAS, který podpoří zavedení tzv. smart řešení do výrobních firem.   Cíl programu   Podpora nákupu drobných produktivních investic do technologií s prvky digitalizace. Vaši zákazníci tak mají možnost si díky dotaci z části snížit finanční náročnost Vámi nabízených produktů a služeb.   Předpokládaný termín vyhlášení programu je 4. kvartál letošní ... celý článek

Dotační programy formou finančních nástrojů 16.02.2022 | 14:03 | Dotace Vážení obchodní přátelé!   rádi bychom Vás informovali o aktuálně otevřených DOTAČNÍCH PROGRAMECH, které se poskytují formou FINANČNÍCH NÁSTROJŮ. Jedná se o zvýhodněné úvěry s nulovou či zvýhodněnou sazbou.   PROGRAM EXPANZE   Financování projektů na zahájení a následný rozvoj podnikání malých a středních podnikatelů s místem realizace v ČR, mimo hl. m. Praha. Podpora pořízení strojů a zařízení, technické zhodnocení staveb či koupě pozemků. Úvěr až do výše 45 % z celkových způsobilých výdajů. Splatnost úvěru je až 7 let a odklad splátek až 3,5 roku. Finanční příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru. PROGRAM ÚSPORY ENERGIE ... celý článek

DOTACE NA FOTOVOLTAIKU 12.01.2022 | 12:59 | Dotace S radostí Vás informujeme, že bylo upřesněno tolik očekáváné datum pro vyhlášení dotačního programu PŘECHOD NA ČISTŠÍ ZDROJE ENERGIE, kde bude podpořeno pořízení FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY, a to na 28. 1. 2022.  Program podporuje výstavbu nových fotovoltaiek o výkonu max. 1 MW včetně/ bez akumulace. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 35 - 50 %. Určeno pro firmy všech velikostí v rámci celé ČR i včetně hl. m. Prahy!    Příjem žádostíbude probíhat od 9. 2. 2022. Ukončení příjmu žádostí bude upřesněno s vyhlášením výzvy.   Potřebné dokumenty k podání žádosti o dotaci: Smlouva o připojení k distribuční síti Účetní závěrky za poslední dvě ... celý článek

Dotace na fotovoltaiku a elektromobilitu 10.09.2021 | 13:21 | Dotace Rádi bychom Vás informovali, že v rámci Národního plánu obnovy budou v říjnu letošního roku vyhlášeny dotační programy na podporu zlepšování kvality životního prostředí v podnikatelském sektoru.  Program Přechod na čistší zdroje energie podporuje opatření pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, výstavbu nových fotovoltaických elektráren o výkonu max. 1 MW a modernizaci distribuce tepla. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 35 - 50 %.  Program Rozvoj čisté mobility nabízí dotaci na pořízení elektromobilů a vodíkových aut. Podporován je nákup osobních i nákladních aut či čtyřkolek a dobíjecích stanic pro vlastní spotřebu. Míra podpory je až 40 %. Výše ... celý článek

Dotace na digitalizaci podniku 25.08.2021 | 13:35 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   Ministerstvo Průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávaný dotační program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – DIGITÁLNÍ PODNIK se zaměřením na financování hardwaru a softwaru pro automatizaci výroby, digitalizaci dat či zvýšení kyberbezpečnosti.   Program je vhodný pro malé a střední firmy, které chtějí zvýšit svou digitální úroveň s cílem změny výrobního postupu, založení nové provozovny či rozšíření kapacity stávající provozovny nebo sortimentu.   Podporované výdaje jsou HW (např. servery, čtečky, 3D měřáky, počítačové vybavení), SW (např. ERP systémy, kancelářské aplikace a účetní programy, bezpečnostní systémy), informační a komunikační sítě, služby ... celý článek

Mimořádné vyhlášení dotačních programů 04.06.2021 | 12:56 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   Ministerstvo Průmyslu a obchodu vyhlásilo mimořádně řadu dotačních programů na financování vývoje, vybavení vývojových oddělení a zavádění inovovaných produktů.   Program INOVACE je vhodný pro zákazníky, kteří právě ukončili vývoj inovovaného výrobku a plánují pořídit nové vybavení nutné pro jeho uvedení na trh. Podporované výdaje jsou například výrobní technologie, SW, HW, stavební úpravy (max. 20 % z rozpočtu) či licence a patenty. Příjem žádostí bude od 15.06. do 30.08.2021. Nově je v rámci tohoto programu při hodnocení bonifikováno téma oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky.   V programu APLIKACE, kdy bude příjem žádostí od ... celý článek

Prodloužení příjmu žádostí v programu ... 26.04.2021 | 12:01 | Dotace Vážení obchodní přátelé, s radostí Vás informujeme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo příjem žádostí do programu ÚSPORY ENERGIE, a to až do 30.06.2021!   Vzhledem k tomu, že se otevření nového programového období odkládá až na první kvartál roku 2022, doporučujeme využít této jedinečné příležitosti a zvážit podání žádosti o dotaci za příhodných stávajících podmínek programu, kdy míra dotace je stanovena na 50–30 % v závislosti na velikosti podniku.   V rámci našich služeb zajišťujeme bezplatnou vstupní energetickou analýzu projektu, jejíž cílem je stanovit společně s energetickým specialistou parametry projektu tak, aby žádost o dotaci byla násle ... celý článek

Zpět
Najděte si práci na Jooble
Přítlačná svěrka Rockler
frézy na rybinový spoj
posuvný úhelník s úhloměrem