Stopkové frézy Freud
Dodavatelé Výrobci

Dotační program TREND - podpora vývoje a výzkumu 15.02.2021 | 15:48 | Dotace Vážení obchodní přátelé,  dovoluji si Vás informovat, že Technologická agentura České republiky (TAČR), která dlouhodobě podporuje výzkum a vývoj, vyhlásí 10. 3. 2021 již v pořadí 4. kolo programu TREND.   Cílem tohoto dotačního titulu jepodpora rozvoje vlastních výzkumných a vývojových kapacit podniků a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti.   Maximální intenzita podpory je až 80 %; výše dotace je 1 – 15 mil. Kč.   Do způsobilých výdajů je možné zahrnout osobní náklady na výzkumné pracovníky, náklady na nástroje a potřebné vybavení související s projektem a na externí služby výzkumného charakteru či dodatečné režijní náklady. Žádat mohou firmy, ... celý článek

Nový dotační program na pořízení FV systému 27.01.2021 | 18:23 | Dotace Vážení obchodní přátelé,   ráda bych Vás informovala, že Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci tzv. Modernizačního fondu dotační program NOVÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE V ENERGETICE (RES+) na pořízení FV systémů s/bez akumulace energie. Míra podpory až 80 %. Žádat mohou i firmy se sídlem v Praze.  Tento program je v tuto chvíli vyhlášen formou předregistračních žádostí, jejichž příjem trvá do 1. 2. 2021 do 12:00 hodin.   Registrace je nezávazná a zajišťuje možnost zažádat o podporu, jakmile bude program vyhlášen v oficiální a kompletní podobě. Předběžný předpoklad vyhlášení tohoto programu s přesnými podmínkami je stanoven na 2. kvartál letošní ... celý článek

Dotační program Úspory energie – poslední výzva 12.01.2021 | 15:00 | Dotace Vážení obchodní přátelé, dovoluji si Vás informovat, že Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je prakticky skoro už vyčerpán, nicméně oblíbený program ÚSPORY ENERGIE je stále ještě otevřen.   Příjem žádostí byl Ministerstvem průmyslu a obchodu původně naplánován do 30. dubna 2021. Z důvodu snížení alokace na 1 mld. Kč a aktuálního velkého zájmu je však pravděpodobné, že bude program ukončen předčasně.   Těm z Vás, kteří jste o programu uvažovali, doporučuji zahájit přípravu projektu co nejdříve. Nabízíme Vám bezplatnou vstupní energetickou analýzu projektu, v rámci které, stanovujeme společně s energetickým specialistou parametry projektu tak, aby ... celý článek

POSLEDNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V RÁMCI ... 25.11.2020 | 09:31 | Dotace Vážení obchodní přátelé, dovoluji si Vás informovat, že byla otevřena šestá, pravděpodobně poslední výzva, v rámci končícího programového období do oblíbeného dotačního programu ÚSPORY ENERGIE. Příjem žádostí je naplánován do 30. dubna 2021. Do způsobilých výdajů je možné zahrnout investice spojené se snížením energetické náročnosti budovy včetně nákladů navýměnu technologie. Platí zde ale zásadní podmínka, že se musí jednat o výměnu starých strojů za nové – energeticky úspornější. Alokace programu však byla snížena na 1 mld. Kč a s ohledem na vysoký zájem ze strany žadatelů se předpokládá, že bude brzy vyčerpána.Doporučuji Vám využít naší nabídky bezplatné vstupní ... celý článek

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 09.10.2020 | 09:19 | Dotace Vážení obchodní přátelé, dovoluji si Vás informovat, jaké dotační tituly plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci končícího programového období 2014 – 2020 ještě v letošním roce vyhlásit. Od listopadu bude pošesté otevřen oblíbený program ÚSPORY ENERGIE. Do způsobilých výdajů je možné zahrnout investice spojené se snížením energetické náročnosti budovy včetně výměny technologie. Zásadní podmínkou zde ale je, že se musí jednat o výměnu starých strojů za nové  – energeticky úspornější. Míra dotace je tady u všech velikostí firem vyšší o 5 % než u ostatních programů. Malý podnik může žádat až o 50% podporu. Pro malé a střední podniky bude na konci ro ... celý článek

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU TECHNOLOGIE - PRŮMYSL 4.0 07.10.2020 | 10:29 | Dotace Vážení obchodní přátelé!   dovoluji si Vás informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. 10. 2020 poslední kolo programu TECHNOLOGIE – Průmysl 4.0.    Příjem žádostí bude zahájen již 2. 12. 2020! Vzhledem k tomu, že výše celkové alokace je pouze 550 mil. Kč, doporučujeme mít žádost připravenou k tomuto termínu.    Cílem programu je podpora digitalizace a automatizace u malých a středních firem. V případě pořízení strojů je důležité, aby bylo součástí dotačního projektu také rozšíření stávající verze informačního systému nebo pořízení úplně nového. Taková skladba způsobilých výdajů zaručí vyšší bodový zisk při hodnocení.    Nejzazší termí ... celý článek

Nerovné podmínky navržené vládou přinesou ... 02.06.2020 | 22:02 | Dotace, Podnikání, Pro výrobce, Zprávy AČN nesouhlasí s návrhem odpuštění sociálních odvodů firmám do 50 zaměstnanců, které hromadně nepropouštěly a nesnižovaly platy, sociální odvody za červen až srpen. Změnu v pátek schválili poslanci, nyní ji projedná Senát. Podmínkou pro odpuštění odvodů je, že zaměstnavatel nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem také nesměl snížit mzdy. Máme za to, že návrh je nejenom diskriminační, ale zároveň odporuje jiným platným zákonům. Zejména požadavku, aby podnikatel postupoval s péčí řádného hospodáře. Pokud podnikatel v těžké době propustí několik zaměstnanců, dělá to většinou proto, aby pro zbytek zaměstnanců zaměstnání zachránil. Stejně tak snižování ... celý článek

Podpora z EU na snížení energetických a ... 15.05.2020 | 09:53 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Rádi byste snížili své náklady spojené se spotřebou energií na minimum? Nyní máte jedinečnou příležitost využít několik dotačních titulů orientovaných přímo na úsporná opatření! INFORMACE K DOTAČNÍM TITULŮM K DISPOZICI v příloze PDF S radostí Vás informujeme, že byl prodloužen příjem žádostí do programu ÚSPORY ENERGIE – V. výzva, a to do 30.06.2020! Zároveň byl prodloužen nejzazší termín pro ukončení projektu stanovený nově až na 30.05.2023! Doporučujeme podat žádost o dotaci v letošním roce a využít následující období pro realizaci projektu. V rámci programu můžete realizovat úsporná opatření včetně výměny starého stroje ... celý článek

Chceme podmínky jako v Německu ! - AČN 07.04.2020 | 12:18 | Dotace, Podnikání, Pro výrobce, Z truhlářských výrob, Zprávy Papírování a studium spleti předpisů vedoucí k finanční podpoře v době útlumu podnikání. I to jsou časté činnosti českých podnikatelů. Zjištění, co vše je potřeba doložit v době, kdy řada státních úřadů nefunguje. Zjištění, že peníze jen tak nedostanou. Na druhou stranu povinnost vyplatit mzdy a jiné náklady za situace, že v posledních týdnech na podnikatelské účty nepřišla ani koruna… Ředitel významné české firmy vyrábějící nábytek s několika sty zaměstnanci, jehož firma má v Německu pobočku říká: „v SRN jsme požádali minulý týden na naší dceřiné společnosti elektronicky o „Soforthilfe“ na platby nájmu a úvěrů na auta, a ještě ten den nám byla částka připsána na účet.“ To je ... celý článek

MOŽNOSTI PODPORY PRO PODNIKATELE 30.03.2020 | 13:30 | Dotace Vážení obchodní přátelé! Poslední dny se mnozí z Vás na nás obracíte s dotazy ohledně současných možností podpory, dovoluji si Vám níže popsat aktuální stav. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce podpořit výrobu a vývoj zdravotnických prostředků včetně nasazení nových technologií pro boj s koronavirovou nákazou. Dne 14. dubna se otevře dotační program TECHNOLOGIE COVID 19 s minimální alokací 300 mil. Kč. O podporu až do výše 20 mil. Kč budou moci žádat malí a střední podnikatelé. Na základě předběžných informací bude možné do způsobilých výdajů zahrnout zpětně i výdaje datované od 1. února 2020. Podpora se bude převážně věnovat pořízení hmotného majetku. Míra dotace se ... celý článek

Zpět
Hedue
Přítlačná svěrka Rockler
řezbářské stojany a držáky
Čelisťový supersvěrák Triton