Terrapolis časopis Hlavní Banner
Dodavatelé Výrobci

WOOD-TEC hlásí zaplněné pavilony !!! 08.09.2009 | 11:14 | Podnikání, Výstavy, kurzy, akce Letošní jedenáctý ročník dřevařského veletrhu WOOD-TEC, který se uskuteční 20. -23. října na brněnském výstavišti hlásí téměř vyprodané pavilony. „V letošním roce je WOOD-TEC soustředěn do nejmodernější části areálu výstaviště a obsadí pavilon F a nově otevřený pavilon P a přilehlé volné plochy. V současné době je již plně obsazen pavilon F a zbývá již jen pár míst v pavilonu P", říká Karel Torn, ředitel veletrhu WOOD-TEC. „I přes nynější krizi se ukazuje velký zájem firem o prezentaci a představení svých výrobků. Účast na veletrhu berou jako šanci a příležitost jak rozproudit obchody", vysvětluje Karel Torn. V současné době je již přihlášeno 238 firem ze 13 ... celý článek

Nové požadavky norem na hranoly pro výrobu oken, dveří a zárubní 21.07.2009 | 15:15 | Podnikání, Pro výrobce Ing. Miroslav Zapletal, Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.  Nové požadavky a normy na dřevo a materiály na bázi dřeva ČSN EN 14220 Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - požadavky a specifikace; Srpen 2007 ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky - všeobecné požadavky; (norma v revizi - předpokládaný termín vyjádření; Říjen 2007) ČSN EN 13307 - 1 Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - část 1: Požadavky; Srpen 2007 Obecné termíny a definice 1. Povrch vystavený povětrnosti - povrch truhlářského výrobku, který je přímo vystaven hnanému dešti nebo vodě, nebo trvalé či občasné kondenzaci ... celý článek

Zdravotní pojištění podnikatelů - Otázky pro Ing. ... 20.07.2009 | 11:20 | Podnikání Ing. Jaromír Kovařík je zaměstnancem VZP ČR na územním pracovišti ve Zlíně, kde vede oddělení pojistného a služeb klientům. Také se specializuje na oblast Evropské unie. Současně přednáší o tématu zdravotního pojištění podnikatelů na kurzech Základy podnikání, určených pro začínající podnikatele, které ve Zlíně pořádá společnost JVM-RPIC, spol. s r.o.   Jak je to se zdravotním pojištěním u OSVČ? Musí ho platit či ne? Veřejné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a zákonem č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Má-li pojištěnec současně více příjmů, odvádí pojistné ze všech těchto příjmů. OSVČ platí vždy ... celý článek

Požární ochrana v podnikání - rohovor s mjr. Mgr. Bc. Ivo ... 17.07.2009 | 12:19 | Podnikání Mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček je vedoucí organizačního pracoviště a tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ve kterém pracuje již pět let. Před tím pracoval deset let pro Policii ČR. Současně se již třináct let se věnuje problematice krizové komunikace při mimořádných událostech a v této oblasti také publikuje. Kromě komunikace s veřejností a médii se zabývá také prevencí, poskytování informací v oblasti požární ochrany a předávání rad občanům pro případy mimořádných situací.   Začínám podnikat a zařizuji provozovnu, co z toho pro mě vyplývá za povinnosti z hlediska požární ochrany? Co vše musím zajistit při budování provozovny a co si hlídat při jejím ... celý článek

Analýza změn posuzování oken a vnějších dveří 09.07.2009 | 12:42 | Podnikání, Pro výrobce, Školy, projekty Postup posuzování shody autorizovanou osobou podle této novely se zásadně neliší od dříve prováděných postupů podle platných NV. V novém nařízení vlády došlo k významnější úpravě z hlediska výrobců pouze v případě definování kusové výroby a jejího posuzování (viz § 9 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.), která byla problematickou oblastí hlavně v případě zakázkových stolařů a truhlářů. Tato problematika byla řešena neustálými jednáními vedenými profesními sdruženími na nejvyšší možné úrovni. V roce 2000 MZLU v Brně, Zkušebna STV Zlín, vypracovala úkol rozvoje státního zkušebnictví ÚNMZ – Metodika posuzování shody výrobků vyráběných kusově modelově zpracované p ... celý článek

Sdělení: Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 24.06.2009 | 16:41 | Podnikání, Pro výrobce Od února 2010 všichni výrobci oken a dveří budou muset vydávat evropské (ES) prohlášení o shodě a budou muset na svých výrobcích uvádět značku shody CE. Více na: www.zstv.cz/ Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně Louky 304, 763 02 Zlín, Czech Republic celý článek

Infrastruktura pro podnikání 20.04.2009 | 21:06 | Podnikání Pokud jsou bariérou pro růst vašeho podnikání chybějící prostory na školení zaměstnanců, výzkumnou a vývojovou činnost či na výrobu, seznamte se s konkrétními programy nabízející podporu pro vybudování chybějící infrastruktury:     Program Školicí střediska mohou využít podnikatelé, kteří školí a nebo chtějí školit své zaměstnance, ale nemají k tomu odpovídající prostory a pomůcky. Dotaci lze využít na výstavbu, rekonstrukci, pořízení a vybavení školicích center nebo školicích místností. Více na : www.czechinvest.org celý článek

Ceny sušeného truhlářského řeziva za ... 15.04.2009 | 20:59 | Podnikání, Pro výrobce                 Dřevina   Prkna     Fošny                 Borovice   7000 - 7600     7900 - 8100     7300       8000                   Dub   12250 ... celý článek

Zpět
Najděte si práci na Jooble
Drážkovací CNC frézy
posuvný úhelník s úhloměrem
Bench dog