Řezbářský nůž Flexcut
Dodavatelé Výrobci

Ekonomická řešení nástrojového vybavení dřevozpracujících provozů 07.12.2009 | 15:46 | Podnikání, Pro výrobce Ekonomická řešení nástrojového vybavení dřevozpracujících provozů Mezi základní nákladové položky každého dřevozpracujícího podniku od malých až po velké provozy patří zejména nákup a servis dřevoobráběcích nástrojů. Konkrétně u problematiky nástrojového vybavení dílny je dáno několik pravidel, která nám pomáhají tyto náklady snižovat a podstatně tak zvyšovat zisky na jednotlivých výrobních zakázkách a sériích. Důležitý je již prvotní nákup nástroje vzhledem k požadavkům na aplikaci. Pravidlo číslo jedna je jednoduché a zní: profesionální nástroje od profesionálů. Jinak řečeno, důležité je nejen pořídit kvalitní nástroj prověřené značky, ale také samotný dodavatel a jeho ... celý článek

Setkání odborníků na výrobu dřevěných oken ve firmě WEINIG 24.11.2009 | 21:50 | Podnikání Setkání výrobců dřevěných oken z východní Evropy 5-6.11. 2009 Vysoká dynamika ve výrobě oken Přes 200 výrobců dřevěných oken z 15 zemí střední a východní Evropy využilo příležitosti se na tomto setkání v Tauberbischofsheimu informovat o stavu technologie pro výrobu dřevěných oken a vést dialog přímo s jejím výrobcem. Obr. 1: Začátek Odborného setkání výrobců oken u firmy Weinig : široký rozsah technologií WEINIG vysvětluje Stefan Röder, specialista Oddělení oken u Weiniga. Od hoblovací a profilovací čtyřstranné frézky WEINIG Powermat 500 až ke druhé generaci okenního obráběcího centra WEINIG Conturex se nachází široké spektrum inovativní ... celý článek

Dřevařské obory by se měly sjednotit - Petr Horáček 24.11.2009 | 22:06 | Podnikání, Výstavy, kurzy, akce Dřevo nedílná součást udržitelného rozvoje je ústřední název odborného semináře, který proběhl na veletrhu Wood-Tec. Organizuje jej Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. „Globální trhy a krize má jeden společný jmenovatel, a tím je ne zcela vyjasněná strategie a úhly pohledu, které sdílí jednotlivá odvětví, mající co společného s produkcí a uplatněním dřeva v produktech,“ řekl při slavnostním zahájení veletrhu Petr Horáček, děkan Lesnické a dřevařské fakulty MZLU. Podle něho svým způsobem žijeme ve virtuálním světě, kdy lesníci, dřevaři, nábytkáři, stavbaři, výrobci papíru apod. jsou uzavřeni sami do sebe – žijí ve svém vlastní ... celý článek

Dřevozpracující průmysl tvoří především malé ... 24.11.2009 | 22:07 | Podnikání, Výstavy, kurzy, akce „Pro Českou republiku je typické, že dřevozpracující průmysl je utvářen převážně malými a středními podniky. Tyto skupiny výrobců, přestože o nich veřejnost málo ví, hrají v našem průmyslu nezastupitelnou roli. Využití dřeva a výrobků z něj je však v naší ekonomice stále na nízké úrovni,“ řekl Eduard Muřický ředitel odboru strategií a trendů Ministerstva průmyslu ČR na slavnostním zahájení veletrhu Wood-Tec. Dřevo je obnovitelný materiál, který se na našem území kontinuálně doplňuje, roční těžba se pohybuje pod přírůstky. Trvale udržitelný rozvoj lze vnímat jako stále aktuální pojem. „Musíme si však uvědomit, že je třeba spojitosti mezi lidskými potřebami a přírodními ... celý článek

WOOD-TEC hlásí zaplněné pavilony !!! 08.09.2009 | 11:14 | Podnikání, Výstavy, kurzy, akce Letošní jedenáctý ročník dřevařského veletrhu WOOD-TEC, který se uskuteční 20. -23. října na brněnském výstavišti hlásí téměř vyprodané pavilony. „V letošním roce je WOOD-TEC soustředěn do nejmodernější části areálu výstaviště a obsadí pavilon F a nově otevřený pavilon P a přilehlé volné plochy. V současné době je již plně obsazen pavilon F a zbývá již jen pár míst v pavilonu P", říká Karel Torn, ředitel veletrhu WOOD-TEC. „I přes nynější krizi se ukazuje velký zájem firem o prezentaci a představení svých výrobků. Účast na veletrhu berou jako šanci a příležitost jak rozproudit obchody", vysvětluje Karel Torn. V současné době je již přihlášeno 238 firem ze 13 ... celý článek

Nové požadavky norem na hranoly pro výrobu oken, dveří a zárubní 21.07.2009 | 15:15 | Podnikání, Pro výrobce Ing. Miroslav Zapletal, Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.  Nové požadavky a normy na dřevo a materiály na bázi dřeva ČSN EN 14220 Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - požadavky a specifikace; Srpen 2007 ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky - všeobecné požadavky; (norma v revizi - předpokládaný termín vyjádření; Říjen 2007) ČSN EN 13307 - 1 Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - část 1: Požadavky; Srpen 2007 Obecné termíny a definice 1. Povrch vystavený povětrnosti - povrch truhlářského výrobku, který je přímo vystaven hnanému dešti nebo vodě, nebo trvalé či občasné kondenzaci ... celý článek

Zdravotní pojištění podnikatelů - Otázky pro Ing. ... 20.07.2009 | 11:20 | Podnikání Ing. Jaromír Kovařík je zaměstnancem VZP ČR na územním pracovišti ve Zlíně, kde vede oddělení pojistného a služeb klientům. Také se specializuje na oblast Evropské unie. Současně přednáší o tématu zdravotního pojištění podnikatelů na kurzech Základy podnikání, určených pro začínající podnikatele, které ve Zlíně pořádá společnost JVM-RPIC, spol. s r.o.   Jak je to se zdravotním pojištěním u OSVČ? Musí ho platit či ne? Veřejné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a zákonem č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Má-li pojištěnec současně více příjmů, odvádí pojistné ze všech těchto příjmů. OSVČ platí vždy ... celý článek

Požární ochrana v podnikání - rohovor s mjr. Mgr. Bc. Ivo ... 17.07.2009 | 12:19 | Podnikání Mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček je vedoucí organizačního pracoviště a tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ve kterém pracuje již pět let. Před tím pracoval deset let pro Policii ČR. Současně se již třináct let se věnuje problematice krizové komunikace při mimořádných událostech a v této oblasti také publikuje. Kromě komunikace s veřejností a médii se zabývá také prevencí, poskytování informací v oblasti požární ochrany a předávání rad občanům pro případy mimořádných situací.   Začínám podnikat a zařizuji provozovnu, co z toho pro mě vyplývá za povinnosti z hlediska požární ochrany? Co vše musím zajistit při budování provozovny a co si hlídat při jejím ... celý článek

Analýza změn posuzování oken a vnějších dveří 09.07.2009 | 12:42 | Podnikání, Pro výrobce, Školy, projekty Postup posuzování shody autorizovanou osobou podle této novely se zásadně neliší od dříve prováděných postupů podle platných NV. V novém nařízení vlády došlo k významnější úpravě z hlediska výrobců pouze v případě definování kusové výroby a jejího posuzování (viz § 9 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.), která byla problematickou oblastí hlavně v případě zakázkových stolařů a truhlářů. Tato problematika byla řešena neustálými jednáními vedenými profesními sdruženími na nejvyšší možné úrovni. V roce 2000 MZLU v Brně, Zkušebna STV Zlín, vypracovala úkol rozvoje státního zkušebnictví ÚNMZ – Metodika posuzování shody výrobků vyráběných kusově modelově zpracované p ... celý článek

Sdělení: Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 24.06.2009 | 16:41 | Podnikání, Pro výrobce Od února 2010 všichni výrobci oken a dveří budou muset vydávat evropské (ES) prohlášení o shodě a budou muset na svých výrobcích uvádět značku shody CE. Více na: www.zstv.cz/ Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně Louky 304, 763 02 Zlín, Czech Republic celý článek

Zpět
Spojovací svrtávací přípravek Profi sada
Oblíbené posuvky a přípravky RIPPER
Bench dog
Úhlová pokosnice MasterBox